Name

Những tảng đá lát đường là đá, đá, phiến đá, phiến đá và những tảng xây dựng khác được người ta dùng để xây dựng, xây dựng đường phố (bao gồm đường xá, đường sắt, lề đường, v.Những viên đá và lát mỏng thường được sử dụng cho đường lát đường, trong khi những viên đá được trộn với xi măng và các vật liệu khác nhau cho các tầng khác nhau như trên đường và trên đường.
1 2 >> Page 1 / 2

Để lại tin nhắn của bạn

Gửi Yêu cầu Bây giờ
Gửi Yêu cầu Bây giờ